EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

50,22%

+1,03 pp.

do 2022 r.

21 434

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

10 764

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 670

Dopłata za środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Miasta Tczewa w 2023 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2023 r.

121 574 346

+10,21%

do 2022 r.