DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2023 r.

53 268

-1,32%

do roku 2022

52 190

Mieszkańcy zameldowani na 

pobyt stały

1 078

Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy

325

Liczba 

urodzeń

592

Liczba 

zgonów

W 2023 r. liczba mieszkańców Miasta Tczewa nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego. Liczba mieszkanek zameldowanych na pobyt stały i czasowy wyniosła 28.210, a mieszkańców 25.058. Liczba zgonów prawie dwukrotnie przewyższyła liczbę urodzeń.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat