Raport o stanie miasta tczewa za 2023 rokDRODZY MIESZKAŃCY,

przedstawiam Państwu raport o stanie Miasta Tczewa za 2023 r. Dokument jest podsumowaniem efektów naszej pracy, zaangażowania i dokonań. Jest to również wyraz uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta: mieszkańców, radnych, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję za Państwa pracę na rzecz naszego miasta!

Rok 2023 nie był łatwym rokiem, zmniejszające się dochody miast, ograniczenia dla rozwoju samorządności i wciąż trwająca wojna za naszą wschodnią granicą wymagały wielu poświęceń i zaangażowania.  Mimo tych trudności był to dla nas rok dobry, bogaty w inicjatywy i wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe. Zrealizowaliśmy liczne inwestycje, które opisujemy w przedmiotowym raporcie. Skutecznie wykorzystujemy szanse na rozwój naszego miasta i przeciwdziałamy zagrożeniom, konsekwentnie dbamy, aby był to rozwój zrównoważony, a każdy mieszkaniec na co dzień dostrzegał efekty naszej wspólnej pracy.

Raport przedstawia przedsięwzięcia i projekty zrealizowane w następujących kategoriach: edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, kultura i czytelnictwo, sport, gospodarka, ochrona środowiska, infrastruktura i bezpieczeństwo publiczne. Pokazujemy również działania podejmowane w ramach budżetu obywatelskiego i współpracy z organizacjami pożytku publicznego.  

Dokument przygotowany został w formie strony internetowej, która w sposób przejrzysty umożliwia zapoznanie się ze zmianami, jakie zaszły w naszym Mieście na przestrzeni ostatniego roku. Zapraszam do zapoznania się z raportem. 

Mirosław Pobłocki

Prezydent Miasta Tczewa

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Gminy z grupy porównawczej

Aby zweryfikować tempo rozwoju Miasta porównujemy się do 22 innych jednostek - gmin miejskich, będących rdzeniami obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych.

Na uwagę zasługuje dobra pozycja Miasta Tczew w kategorii demografia. Sprzyjająca sytuacja w przypadku większości wskaźników pozwala zakładać, że w perspektywie kilku najbliższych lat sytuacja demograficzna Miasta będzie korzystniejsza od jednostek należących do grupy porównawczej.