DOTACJE DLA przedszkoli

wartość przekazanej dotacji jednostkom niepublicznym w 2023 r.

   42 598 984

 40 272 767

w roku szkolnym 2022/2023

 31 505 458,62

Wartość dotacji dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom  w 2023 r.

  10 107 525,71

Wartość dotacji dotacji udzielonej niepublicznym szkołom  w 2023 r.

 986 000,00

Wartość dotacji dotacji udzielonej niepublicznym żłobkom  w 2023 r.

Dotacje przekazane jednostkom niepublicznym w 2023 r. oraz w roku szkolnym 2022/2023