EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2023 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2022/2023 został przeprowadzony w dniach od 23 do 25 maja 2023 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

61%

Średni wynik ogółem z egzaminu ósmoklasisty uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023

65%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023


50%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023


67%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2022/2023


Egzamin ósmoklasisty w 2023 r.

W 2023 r. średnie wyniki gminnej szkoły podstawowej z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były:

Najwyższe wyniki osiągnęły szkoły:

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół jest rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach. Uczniowie szkół Gminy Miejskiej Tczew, przy wsparciu nauczycieli, podejmowali rywalizację w różnego rodzaju konkursach. 

97

Liczba konkursów przedmiotowych, w których uczniowie odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2022/2023


114 

Liczba konkursów sportowych, w których uczniowie odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2022/2023 


72 

Liczba konkursów artystycznych, w których uczniowie odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2022/2023


132

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


181

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


102 

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim 

Osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

18

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


22

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


27

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte

2

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


5

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


5

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

23

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


24

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


11

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza

3

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


4

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


0

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica

11

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


17

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


5

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha

2

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


8

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


6

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. Stanisława Dąbka

38

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


44

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


21

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

20

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


36

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


15

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego

15

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


21

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


12

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2022/2023


Osiągnięcia szkolne w 2023 r.