KARTA DUŻEJ RODZINY

CZERWONACKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Zdjęcie rodziny z podpisem ,,Karta Dużej Rodziny''
Karta Dużej Rodziny aplikacja mKDR.

Karta Dużej Rodziny


Program Karty Dużej Rodziny  funkcjonuje  na terenie Gminy Miejskiej Tczew od 16 czerwca 2014 r. Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie miasta.

KARTA DUŻEJ RODZINY - INFORMACJE PODSTAWOWE

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wydanie Karty Dużej Rodziny nie podlega opłacie.

Wydanie dodatkowej tradycyjnej formy karty oraz duplikatu  podlega opłacie.


Karta wydawana jest  w formie dokumentu z tworzywa sztucznego "karta  tradycyjna", lub realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień "karta elektroniczna” (aplikacja mObywatel).

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej:

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr.


Komu i na jak długo przyznawana jest karta dużej rodziny?

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:


1 014

Liczba wydanych kart ogółemKORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY 

Karta Dużej Rodziny - ,,Jak zostać partnerem KDR?''

Szereg zniżek i rabatów u Partnerów Programu. 


Lista partnerów Programu oferujących zniżki w zakupach lub usługach, dostępna jest poniżej.

 Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!