SAMORZĄD miasta tczewa

WŁADZE miasta tczewa

Prezydent Miasta Mirosław Pobłocki

Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta 

Zastępca Prezydenta Adam Burczyk

Adam Burczyk

 Zastępca Prezydenta Miasta 

Zastępca Prezydenta Adam Urban

Adam urban

Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta Damian Piskorski

damian piskorski

Sekretarz Miasta

Skarbnik Miasta Helena Kullass

helena kullas

Skarbnik Miasta

Urząd Miejski w Tczewie


Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

Sekretariat:


tel.: 58 77 59 309

fax:  58 53 13 452 

sekretariat@um.tczew.pl

Poniedziałek, wtorek, środa, 7.30-15.30;

czwartek 7.30-16.30; piątek 7.30-14.30

Rada miejska w Tczewie 

Grupowe zdjęcie rady miasta w Tczewie.

Przewodniczący Rady miejskiej:Zenon DrewaWiceprzewodniczący Rady miejskiej:Tadeusz Dzwonkowski


Iwona Nitza


Gertruda Pierzynowska 

Pozostali członkowie Rady miejskiej:Piotr Antczak

Wojciech Borzyszkowski

Łukasz Brządkowski

Józef Cichon

Michał Ciesielski

Krystian Cieśnik

Bożena Chylicka

 Brygida Genca

Kazimierz Ickiewicz

Wojciech Korda

Roman Kucharski

Marcin Kussowski

Mieczysław Matysiak

Krzysztof Misiewicz

Kazimierz Mokwa

Maciej Skiberowski

Tomasz Tobiański

Ewa Ziółek - Radziszewska

Ryszard Brucki

Czesław Roczyński

Działalność Rady miejskiej w Tczewie w  2023 r.

204

podjętych uchwał 


11

interpelacje

9

zapytania zgłoszone

przez radnych

młodzieżowa rada miasta w TCZewie

Zdjęcie na spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa.

Przewodniczący MRM:

Kacper Kończewski, Zespół Szkół Ekonomicznych 

Wiceprzewodnicząca MRM:

Natalia Butlewska, II Liceum Ogólnokształcące

sekretarz MRM:

Szymon Bieszka, Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych

Członkowie prezydium:

Aleksander Szymański, OP/NSP Św. o. Pio

Kamil Winiarski, I Liceum Ogólnokształcące

komisja rewizyjna

Karol Basa, Szkoła Podstawowa Nr 12

Juliusz Freitag, Szkoła Podstawowa Nr 4

Marcel Janiszewski, Szkoła Podstawowa Nr 11

Pozostali członkowie Rady:


Jakub Garski, Zespół Szkół Technicznych

Samanta Kamińska, Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 z OI

Filip Knieć, Szkoła Podstawowa Nr 7

Paulina Łabuda, Zespół Szkół Branżowych

Antoni Rytlewski, Szkoła Podstawowa Nr 1

Jakub Sałek, Liceum Katolickie

Wiktoria Trela, Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI


Młodzieżowa Rada Miasta w Tczewie powstała w 1997 r. i jest jedną z najstarszych takich rad w Polsce. 

Po długiej przerwie, spowodowanej pandemią, Młodzieżowa Rada Miasta w Tczewie wznowiła działalność. Młodzieżowy samorząd składa się z 14 reprezentantów tczewskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wybory odbyły się pod koniec lutego 2024 r. Wzięło w nich udział prawie 4 tys. uczniów.

27 kwietnia odbyła się pierwsza sesja, podczas której młodzieżowi radni złożyli ślubowanie. Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki wręczył legitymacje radnych.

Członkowie MRM jako przedstawiciele swoich szkół i środowisk reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji samorządowych, mają wpływ na podejmowane decyzje, kreowanie otaczającej ich rzeczywistości. Młodzi ludzie będąc w takiej strukturze jaki jest Młodzieżowa Rada uczą się tego, co samorząd może zrobić dla młodzieży i tego, co młodzież może zrobić dla samorządu.

CZYTAJ DALEJ:

Realizacja uchwał Rady Miejskiej

Zarządzenia Prezydenta Miasta