REALIZACJA UCHWAŁ RADY miejskiej

Uchwały RADY miejskiej - obszary

W 2023 r.  Rada Miejska w Tczewie podjęła 204 uchwały. Najczęściej poruszanym na sesjach Rady obszarem były różnorodne sprawy organizacyjne ( w tym: petycje, skargi, wnioski). Dużą grupę uchwał stanowiły uchwały dotyczące finansów,  przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. 

Często też podejmowano zagadnienia związane ze sprawami społecznymi, transportem, gospodarką komunalną i przestrzenną.