BUDŻET OBYWATELSKI 

realizacja budżetu obywatelskiego

wielkość budżetu obywatelskiego w 2023 r.:

1 000 000

19

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

17

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

11

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

2 975

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

2 963

Liczba głosów ważnych oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

12

Liczba głosów nieważnych oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego. Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków danej wspólnoty, wybór delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i regionalne zgromadzenia w celu debaty i głosowania nad priorytetowymi wydatkami, a następnie implementacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

W 2023 r. mieszkańcy Miasta Tczewa oddali 2.975 głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszono 19 projektów, z czego 17 projektów zostało zakwalifikowanych  i poddanych pod głosowanie. Wybrano 11 z nich do realizacji.