CZYTELNICTWO

MiejskA BibliotekA PublicznA w Tczewie wraz z filiami

1 817

Zakup książek papierowych w 2023 r.

204 714

Liczba udostępnień zbiorów (książki, gry planszowe, audiobooki) na zewnątrz

95 858

Łączna liczba odwiedzin
online (skarbnica, fotoalbum)


106 685

Łączna liczba odwiedzin
(w tym imprezy kulturalne, zajęcia edukacyjne)

Dotacja podmiotowa dla Bibliotek Publicznych w 2023 r.:

3 039 500

+17,71%

do 2022 r.


Budynek Główny Biblioteki

ul. J. Dąbrowskiego 6

w którym mieszczą się :

Filia nr 6 Czytelnia Popularnonaukowa

Filia nr 5 Mediateka

Filia nr 1 

ul. Wyzwolenia 1

Filia nr 4

ul. Pionierów 7

Filia nr 2 

ul. Konarskiego 15 

Filia nr 7

ul. Ks. Wł. Młyńskiego 4

Filia nr 3

ul. Jagiełły 8 

Filia nr 8

ul. Kościuszki 2 

Jedna z sal w czytelni.
Budynek miejskiej biblioteki publicznej.
Sala dla dzieci w bibliotece.

działalność informacyjna

W 2023 r. w Bibliotece zarejestrowano 9.864 czytelników i udzielono 15.725 różnego rodzaju informacji.

USŁUGI:

Logo ,,BP TCZEW''
Budynek biblioteki publicznej.

działalność kulturalno-edukacyjna

Głównym przedsięwzięciem w 2023 r.  była organizacja otwarcia budynku głównego MBP po rewitalizacji. Zorganizowaliśmy weekend otwarcia biblioteki, podczas którego odbyły się spotkania z pisarzami, pokaz filmu dokumentalnego „Jak skała na morzu” nagrywanego w 2021 r. w MBP, zwiedzanie obiektu z przewodnikiem. Ponadto zorganizowaliśmy 13 innych przedsięwzięć wpisujących się w otwarcie biblioteki po rewitalizacji. Przekrój tematyczny spotkań był bardzo szeroki, dlatego bibliotekę odwiedziło wielu zainteresowanych mieszkańców, czytelników zainteresowanych zwiedzeniem budynku po rewitalizacji, jak i zainteresowanych spotkaniami. Gościliśmy podróżnika, pisarzy, poetkę, autora atlasu historycznego powiatu tczewskiego. Odbyło się wiele spotkań autorskich m. in. z Ryszardem Karczykowskim, Magdaleną Stępień, Ałbeną Grabowską, Tomaszem Betcherem, Agnieszką Śladkowską, Mieczysławem Gorzka, Zofią Daniel, Małgorzatą Wasilewską, Darią Górka, Sylwią Kubik. 

Ponadto w bibliotece spotykają się grupa nieformalna oraz organizacja pozarządowa, są to:

Otwarcie BMP po rewitalizacji.
Spotkanie z pisarzem.
Spotkanie z pisarką.
Spotkanie z pisarzem.

AKCJE CZYTELNICZE


Mała Książka – Wielki Człowiek – projekt Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo dla dzieci przedszkolnych – wydano 220 kart Małego Czytelnika


Wymienialnia - przedsięwzięcie mające na celu nadanie książkom drugiego życia. Czytelnicy wymieniają

się swoimi, przeczytanymi, używanymi książkami. Bibliotekę podczas wymienialni odwiedziło 900 osób.


Kluby Biblioteczne - przy filiach bibliotecznych funkcjonują następujące kluby czytelnicze:

 

Zajęcia organizowane w Bibliotece

Zajęcia plastyczne w bibliotece.
Zajęcia plastyczne w bibliotece.
Zajęcia plastyczne w bibliotece.

Imprezy plenerowe


Biblioteka wzięła udział w imprezach plenerowych, w tym również organizowanych przez inne instytucje, placówki, stowarzyszenia:

Dzieci malujące na imprezie plenerowej.
Impreza plenerowa.
Osoby oglądające kwiaty na imprezie plenerowej.

Prowadzenie działalności wydawniczej


W 2023 r. Biblioteka wydała :


oraz byliśmy partnerami wydawniczymi:

Zdjęcie jednej ze stron książki.
Malarka malująca obraz.
Osoby oglądające atlas historyczny.

Popularyzacja książek i czytelnictwa


Zarówno Filie biblioteczne, jak i Sekcja Historii Miasta w szerokim zakresie biorą udział w realizacji edukacji regionalnej, w tworzeniu wydawnictw regionalnych oraz promocji Kociewia. Kontynuowana jest digitalizacja różnego rodzaju dokumentów (pocztówki, książki, kroniki, gazety, albumy). W 2023 r. zdigitalizowano 14.644 jednostek (jednostka = 1 strona dokumentu).


Współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.


Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała z przedszkolami, szkołami z terenu Tczewa, Zespołem Placówek Specjalnych, z bibliotekami publicznymi i innych sieci, w tym uniwersyteckimi, Środowiskowym Domem Samopomocy, świetlicami środowiskowymi, z Biurem Promocji Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Sztuki, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, Fabryką Sztuk, Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, Towarzystwem Projektów Edukacyjnych, Muzeum Stutthof w Sztutowie, miłośnikami miasta skupionymi wokół portalu Dawny Tczew, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Europejskim Centrum Solidarności oraz Firmą „Dobre Warsztaty” (zajęcia minecraft).


Uczestnictwo w Programach Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.461,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Zakupiono 506 książek.

Osoby stojące na scenie podczas koncertu.
Zdjęcie otwartej książki.
Osoby mówiące do mikrofonu.