DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

wydatki na kulturę w 2023 r.

11 046 509

+5,24%

do 2022 r.

dotacja podmiotowa dla  domów i Ośrodków Kultury, Świetlic i klubów w 2023 r.:

2 794 956

+9,63%

do 2022 r.

CENTRUM KULTURY I SZTUKI 

CENTRUM KULTURY I SZTUKI 


adres: Tczew ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

tel. 58 531 07 07 

e-mail: ckis@ckis.tczew.pl

strona internetowa: www.ckis.tczew.pl

FB: www.facebook.com/ckistczew

Grafika ,,Centrum Kultury i Sztuki''

Instytucja została powołana do upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, wychowania poprzez sztukę oraz prowadzenia współpracy kulturalnej, w celu pomnażania wartości i atrakcyjności proponowanych form kulturalnych na terenie Tczewa. Placówka za cel główny stawia sobie edukację kulturalną dzieci i młodzieży poprzez różne formy czynnego uczestnictwa w kulturze, edukację artystyczną i wychowanie poprzez sztukę.


Swoje zadania statutowe Centrum Kultury i Sztuki realizuje przede wszystkim poprzez:


1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Tczewa,

2) tworzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

3) tworzenie możliwości działania w różnorodnych formach indywidualnej aktywności,

4) organizowanie masowych imprez kulturalnych.


Centrum Kultury i Sztuki posiada salę widowiskową na 354 miejsca, oraz profesjonalne pracownie muzyczne, taneczne, filmu i animacji, teatralną oraz sale prób, w których ćwiczą zespoły muzyczne (Ajagore, Czarne Kwiaty, Easy Game, Mad in Poland, Seaborn oraz muzycy indywidualni). Z sal Centrum Kultury i Sztuki korzystają instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, firmy prywatne oraz inne podmioty organizując każdego roku około 60/70 imprez.

 

W ramach różnorodnych form edukacji CKiS zorganizowało: spektakle dla dzieci, Tczewski Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz”, projekcje filmowe w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Poranki filmowe, oraz wyjazdy na festiwale, konkursy. Do tradycji kulturalnej Tczewa weszły następujące imprezy organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki: Sobótki Tczewskie, Koncert Noworoczny HOD, Wiosenny i Jesienny Chóru Męskiego Echo, występy z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka z CKIS, Koncert z okazji Dnia Niepodległości, Spotkanie z Mikołajem, Ferie w CKiS, Twórcze spotkania w CKIS oraz koncert sylwestrowy.

Zdjęcie budynku Centrum Kultury i Sztuki
Tablica informacyjna z repertuarem spektakli.

Na terenie Centrum Kultury i Sztuki w 2023 r. działały następujące warsztaty artystyczne (płatne i bezpłatne):


Łącznie uczestników: 606 osób

Zdjęcia z podpisem ,,Rozwijaj z nami swoje pasje''.
Dzieci na warsztatach artystycznych.
Grafika ,,Warsztaty 3D''

INSTRUKTORZY:

WYKAZ IMPREZ ZORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY I SZTUKI W 2023 r.

Działo się... 

Łącznie zorganizowano 197 działań artystycznych.

Ilość osób: 38.108 uczestników.

Zobaczcie to jeszcze raz!

Fabryka sztuk

FABRYKA SZTUK 


adres: Tczew ul. 30 Stycznia 4

tel. 58 530 44 81 

e-mail: fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

strona internetowa: www.fabrykasztuk.tczew.pl

FB: www.facebook.com/fabrykasztuk

Logo ,,Fabryka Sztuk''

Fabryka  Sztuk  to  gminna  jednostka  budżetowa  utworzona  uchwałą nr XLIX/447/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006 r., jako Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, której obszarem działania jest miasto Tczew. Uchwałą Rady Miejskiej w Tczewie Nr XV/128/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ówczesna nazwa Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie została .zmieniona na Fabryka Sztuk. Głównym celem placówki jest wzmocnienie działań na rzecz zachowania wartości  kulturowych  regionu  kociewskiego, zwiększenie  dostępu do kultury oraz wykorzystanie tych zasobów dla rozwoju społeczno-gospodarczego.


Fabryka Sztuk w budynku głównym posiada:


W budynku mniejszym:


Od 1 stycznia 2010 r. zarządzamy kamienicą przy ul. Podmurnej 12 o łącznej powierzchni 101 m2, a od 1 września 2011 r. kamienicą przy ul. Podmurnej 15 o łącznej powierzchni 241 m2. Budynki zostały wyremontowane w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miejską Tczew „Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Stałego Miasta w Tczewie”. Jesteśmy partnerami projektu, a w kamienicach realizowane są zadania statutowe Fabryki Sztuk.


Główne zadania statutowe Fabryki Sztuk:


Działalność Fabryki Sztuk koncentruje się wokół pięciu podstawowych obszarów:


Budynki  Fabryki Sztuk.
Zdjęcie przedstawia schody.

DZIAŁANIA WYSTAWIENNICZE FABRYKI SZTUK


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. przygotowano 34 wystawy, w tym 17 autorskich ekspozycji (zaznaczone pogrubioną czcionką), z czego 12 nowych:


Udostępniano również wystawę stałą Skarby Fabryki Sztuk i dziedziniec, na którym można zobaczyć: poniatówkę, lapidarium, maszyny rolnicze i inne wielkogabarytowe muzealia, w tym Syrenkę model 105L oraz wystawy: Zdarzyło się w Tczewie 1920-1939 i Torami tczewskiej kolei. Dostępne były też wystawy stałe plenerowe przygotowane w latach poprzednich: Historia osiedla Staszica, Suchostrzygi - wieś, która stała się miastem, Od Nowego Miasta... do Osiedla Garnuszewskiego, Tczew. Znani i zapamiętani.


Wystawy obejrzało 22.390 osób, w tym 5.014 turystów z wyszczególnieniem:

WYBRANE WYSTAWY PREZENTOWANE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ FABRYKI SZTUK

31.01-10.05- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie. Historia rozwoju techniki Od Muscate do Eaton - na wystawie przedstawiono ewolucję od zakładu wspomagającego rolnictwo do producenta podzespołów motoryzacyjnych sprzedawanych na całym świecie. Złożyły się na nią plansze tematyczne, archiwalne zdjęcia, dokumenty (w tym mapa sytuacyjna z końca XIX wieku) oraz eksponaty. Kurator: Bogusław Postek, współpraca: Jarosław Rogaczewski, Mirosław Zawadzki, Józef Ziółkowski, sponsor: Eaton.


Statuetka ,,Polmo Swemu Miastu''
Osoby stojące przy mikrofonie.
Jedna z przedstawionych rzeczy na wystawie

18.05-24.09 - Sztuka na ciele. Makijaż artystyczny. Daria Szulc, Aleksandra Ujazdowska - na ekspozycję złożyło się ponad 100 fotografii utrwalających wykonane uprzednio makijaże artystyczne na ciałach kobiet i mężczyzn, a także elementy wykorzystane do tworzenia kompozycji. Autorki wyszły z założenia, że obraz namalowany na skórze w swej istocie jest krótkotrwały. Jedynie uchwycony w migawce aparatu pozostaje dowodem na swoje istnienie. Kurator: Aleksandra Ujazdowska.

Dwie osoby stojące przy mikrofonie.
Zdjęcie przedstawia ręce pomalowane farbą.

Od 21.10 - wystawa retrospektywna z okazji 30-lecia pracy twórczej Jarosława Kukowskiego - na której zaprezentowaliśmy obrazy światowej sławy artysty, rodowitego tczewianina. Mogliśmy zobaczyć prawie nieznane dzieła z okresu wczesnej twórczości, jak również obrazy z późniejszych serii: „Sny”, „NieSny”, „Na dachu świata”, „Memento”, „Dotyk Człowieka”, a także „Złotej Serii”, którą Kukowski ostatnio kontynuuje.


Książeczki rozdawane na wystawie ,,Jarosław Kukowski''
Grupowe zdjęcie osób na wystawie.
Obrazy zawieszone na ścianie na wystawie.

WYBRANE WYSTAWY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

od 22.01 - Gloria victis... 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - ekspozycja składała się z sześciu wielkoformatowych wydruków - grafik Artura Grottgera. Wspomniane były też postacie związane z Kociewiem, jak np. pochowany na tczewskim cmentarzu Jan Pohoski. Tekst dostępny w formie QR kodu. Kurator: Radosław Wiecki; opracowanie graficzne: Aleksandra Ujazdowska.

19.06-01.09 - Waleria Halina Bielińska - zwykłe/niezwykłe życie. To opowieść o mieszkance Tczewa Walerii Bielińskiej (rocznik 21), która zaangażowała się w działalność konspiracyjną podczas drugiej wojny światowej, po aresztowaniu doświadczyła koszmaru niemieckiego obozu koncentracyjnego. Kurator: Radosław Wiecki, opracowanie graficzne: Aleksandra Ujazdowska.

od 20.05 - „Górki”, czyli Os. Im. Wincentego Witosa. Na dwóch wielkoformatowych planszach zaprezentowano archiwalne zdjęcia uzupełnione tekstem o trudach budowy osiedla oraz o zmianach, jakie na przestrzeni lat dokonały się na os. Wincentego Witosa. Wystawa traktowała również o Górkach Przemysłowych. Kurator: Józef Ziółkowski, opracowanie graficzne: Natalia Kuśmierczuk.

DZIAŁANIA W KAMIENICY PRZY ULICY PODMURNEJ 12

DZIAŁANIA W KAMIENICY PRZY ULICY PODMURNEJ 15

DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ FABRYKĘ SZTUK - DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH


Nowością były:

Zorganizowaliśmy wycieczki rowerowe od mostu tczewskiego do mostu knybawskiego (rekreacja połączona z historią).

Warsztaty dla dzieci
Warsztaty dla dzieci.
Warsztaty dla dzieci.
Warsztaty plastyczne dla dzieci.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZONE PRZEZ FABRYKĘ SZTUK - DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH


W 2023 r. przeprowadzono w Fabryce Sztuk 1.009 zajęć edukacyjnych (o 84 więcej niż w 2022 r.), w których wzięło udział 17.349 osób (o 2.377 więcej osób niż w 2022 r.), w tym 2.759 turystów (o 152 osoby mniej niż w 2022 r.).

 

spotkania autorskie, weekendy tematyczne oraz inne formy działalności kulturalnej


Zdjęcie na którym osoba stoi.
Urodziny kopernika
Jedna z atrakcji tematycznych dla dzieci.
Jedna z atrakcji tematycznych przedstawiająca kobiety ubrane średniowieczne stroje.
Jedna z atrakcji tematycznych przedstawiająca kobiety ubrane średniowieczne stroje, a wokół nich zebranie obserwatorzy wydarzenia.
Jedna z atrakcji tematycznych.

Konkursy Fabryki Sztuk


IMPREZY PLENEROWE (poza siedzibą Fabryki Sztuk)Osoba ubrana w odświętny strój mówiąca do mikrofonu.
Przebrane osoby stojące na baczność w szeregu.
Dwie przebrane osoby w strój tematyczny.

Przebrane osoby na wydarzenie z kampanii napoleońskiej z 1807r.
Przebrane osoby na wydarzenie z kampanii napoleońskiej z 1807r.
Przebrane osoby na wydarzenie z kampanii napoleońskiej z 1807r.
Jarmark wielkanocny
Wystawione rzeczy na jarmarku wielkanocnym
Dzieci bawiące się na jarmarku wielkanocnym.

Pchli Targ
Pchli Targ
Pchli Targ
Czołg na pikniku Historyczno-Militarnym.
Czołg na pikniku Historyczno-Militarnym.
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Osoby na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

FABRYKA SZTUK ONLINE


W 2023 r. Fabryka Sztuk kontynuowała działania online. Korzystała z portali społecznościowych (FB, Instagram), strony internetowej i kanału YouTube.


Łącznie zrealizowano 5 propozycji online:

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE LOKALNE ORGANIZACJE


W Fabryce Sztuk swoje pomysły i projekty realizują stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zajmujące się krzewieniem kultury. Udostępnione zostały im pomieszczenie na spotkanie oraz w razie konieczności sala konferencyjna.


W naszej placówce spotykały się:


Fabryka Sztuk jest miejscem spotkań, konferencji, seminariów, koncertów. Użyczamy sale lub wynajmujemy je na zasadach komercyjnych. W Fabryce Sztuk:

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA


Jedną z form zachowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego Tczewa oraz sztuki jest prowadzona przez nas działalność wydawnicza.


PROMOCJA DZIAŁAŃ FABRYKI SZTUK


Jedną z form zachowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego Tczewa oraz sztuki jest prowadzona przez nas działalność wydawnicza.


Jesteśmy również obecni na portalach społecznościowych:

WSPÓŁPRACA


Fabryka Sztuk współpracuje z muzeami, wieloma instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi, w szczególności z:


MUZEALIA


W 2023 r. muzealia powiększyły się o:


Muzealia zarejestrowano w księdze inwentarzowej do numeru 6.985.


Do najciekawszych muzealiów pozyskanych w minionym roku należą: obrazy Bogdana Lesińskiego, sukienka dziecięca z krypty rodu Czarlińskich z tczewskiej Fary św. Krzyża, kronika Tczewa do 1960 r. oraz samochód Syrenka 105 L.


Fabryka Sztuk posiada 6985 numerów inwentarzowych eksponatów, dodatkowo 1248 numerów inwentarzowych zabytków archeologicznych, 236 planów i rzutów pozyskanych z archeologicznych badań ratowniczych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Żarnowiec-Tczew oraz 77 zabytków (12 numerów inwentarzowych) przekazanych z badań archeologicznych prowadzonych przez firmą Agart Agata Wróblewska.

PROJEKTY


W listopadzie 2023 r. otrzymaliśmy promesę dołączenia do sieci SOWA, czyli Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności realizowanej przez Centrum Nauki Kopernik, a finansowanej przez Ministra Edukacji i Nauki. Złożony przez nas wniosek opisujący warunki lokalowe, dotychczasowe doświadczenie w zakresie działań wystawienniczych i promujących naukę oraz zawierający wstępny projekt ulokowania Strefy w Fabryce Sztuk, został pozytywnie oceniony przez komisję.


SOWA - to małe centrum nauki, na które składa się interaktywna wystawa z kilkunastoma angażującymi eksponatami dającymi możliwość samodzielnego eksperymentowania oraz majsternia, czyli sala do prowadzenia warsztatów. Według planów, ma ono powstać w I kwartale 2025 r. Adresowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Jego celem jest promocja nauki, zachęcenie do eksperymentowania oraz zwiększanie zasobów kształtujących kapitał naukowy młodego pokolenia.

Podsumowanie 2023 r.


W 2023 r. z propozycji in situ Fabryki Sztuk skorzystało 72.450 osób (o 17.580 osób więcej niż w 2022 r.), w tym 10 734 turystów (o 4.400 osób więcej niż w 2022 r.) z wyszczególnieniem:


W 2023 r. z propozycji online Fabryki Sztuk skorzystało 1.913 osób (o 3 553 osób mniej niż w 2022 r.).

działo się w tczewie...