KOMUNIKACJA Z URZĘDEM

W 2023 r. na stronie internetowej Miasta Tczew zostało zamieszczonych 735 aktualności i komunikatów oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Miasto, instytucje kultury oraz  organizacje pozarządowe. Jest to możliwe m.in.  dzięki zamieszczonemu kalendarzowi imprez miejskich i wydarzeń.

Mieszkaniec znajdzie również  szereg informacji nt. realizowanych projektów, inwestycji, budżetu obywatelskiego, informacji w zakresie gospodarki odpadami, a także bieżących - w zakresie załatwiania spraw, m.in. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Wchodząc na stronę internetową Miasta Tczew mieszkańcy mogą uczestniczyć online w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej. 


Stronę internetową Miasta Tczew odwiedziło 55.105 użytkowników, którzy dokonali 693.753 odsłon.

Strona internetowa Miasta Tczew.

Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na miejskim facebooku. W 2023 r. na miejskim profilu FB zamieszczono 480 postów, a profil odwiedziło łącznie 49.188 użytkowników. Zasięgi FB objęły łącznie 97.500 użytkowników.


Oprócz tego miasto posiada również swój Instagram miasto.tczew.Strona miejskiego profilu na Facebook.
Biuletyn Informacyjny samorządu Miasta Tczewa ,,Panorama Miasta"
Biuletyn Informacyjny samorządu Miasta Tczewa ,,Panorama Miasta"

W 2023 r. wydano i rozdysponowano 11 numerów Biuletynu Informacyjnego samorządu Miasta Tczewa ,,Panorama Miasta". Za jego pośrednictwem przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności samorządu Miasta Tczewa, a także przedstawiano wydarzenia dziejące się w danym miesiącu publikacji.

Grafika ,,Tczew sms-owy system informowania mieszkańców''

Ponadto, dostępna jest aplikacja mobilna Tczew SMS.  Dzięki niej mieszańcy mają szybki dostęp do informacji nt. tego co się dzieje w mieście. Na przykład wydarzeń kulturalnych lub innych, czy o sytuacjach kryzysowych w mieście. 

W 2023 r. za pośrednictwem systemu powiadomień SMS wysłano 667 komunikaty do mieszkańców.

Grafika ,,Eco Harmonogram''

W listopadzie 2023 r. uruchomiono nową aplikację do odbioru odpadów.  Ułatwia ona kontakt z firmą odbierająca odpady, ale przede wszystkim zawiera przydatne informacje dla mieszkańców.

Przypomina m.in.  o terminach odbioru odpadów, informuje o tym, jak segregować odpady, które apteki przyjmują przeterminowane leki, co zrobić ze zużytymi bateriami. Za jej pośrednictwem można też skontaktować się z firmą lub np. zamówić odbiór odpadów wielokogabarytowych. Są tam również gry dla dzieci, o tematyce ekologicznej.

Aplikacja została wprowadzona w ramach nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych.