OCENA OGÓLNA

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Miasto Tczew porównywane jest do 22 miast będących rdzeniami obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. Do grupy porównawczej Miasta Tczew (z województwa pomorskiego) należą m.in. Miasta Inowrocław, Sieradz, Cechanów, Ełk, Gniezno, Piła i Stargard. Ocena stanu miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako sprzyjająca lub średnia, bowiem w większości analizowanych obszarów gmina osiągnęła dobrą pozycję w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Tczew jest natomiast liderem grupy w zakresie demografii, która stanowi podłoże stabilnego rozwoju Miasta.