ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Finanse samorządowe są jednym z tych obszarów, które na tle miast należących do grupy porównawczej wymagają dodatkowej uwagi. Uwzględniając statyczną analizę wskaźników finansowych Miasta można stwierdzić, iż w Tczewie przyjmują one bardzo zróżnicowane pozycje na tle grupy. Tczew jest liderem pod względem udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących. Bardzo wysoką pozycję ma także uwzględniając udział wydatków na administrację w wydatkach bieżących, z kolei pod względem zadłużenia długoterminowego na mieszkańca sytuacja Tczewa jest najgorsza w grupie porównawczej. Niesprzyjające wartości przyjmują także wskaźniki kosztów obsługi zadłużenia oraz dotacji ze środków unijnych na mieszkańca

Wskaźniki w obszarze BUDŻET