OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Z punktu widzenia oceny demograficznej Miasta należy wskazać, że na tle miast należących do grupy porównawczej w Mieście występuje bardzo sprzyjająca sytuacja w przypadku większości wskaźników. Miasto Tczew jest liderem pod względem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Bardzo sprzyjająca sytuacja jest także pod względem liczby ludności w wieku szkolnym, liczby mieszkańców w wieku kreatywnym oraz liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. To pozwala zakładać, że w perspektywie kilku najbliższych lat sytuacja demograficzna Miasta będzie korzystniejsza od jednostek należących do grupy porównawczej. 

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA