ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Obszar edukacji jest kolejnym obszarem, w którym pozycja Miasta Tczewa jest średnia w porównaniu do miast w grupie porównawczej. Bardzo sprzyjająca sytuacja występuje w zakresie wydatków bieżących na ucznia i współczynnika skolaryzacji brutto, natomiast niesprzyjająca w zakresie subwencji oświatowej na ucznia oraz liczbie oddziałów na etat nauczycielski. Wskazać należy na sukcesywny wzrost wskaźników skolaryzacji, który świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej przez miejskie placówki oświatowe. 

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA