ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Analiza aktywności gospodarczej Miasta Tczewa na tle miast o podobnych parametrach wskazuje, że sytuacja jest porównywalna do innych analizowanych JST. Pod względem powierzchni Miasta pokrytej MPZP, która w przypadku Miasta Tczew wynosi prawie 100%. To znacząco ułatwia i przyśpiesza procesy inwestycyjne. Natomiast zdecydowanej aktywności wymaga polityka podatkowa, która ma bardzo niskie wartości na tle grupy i wyraźną tendencję spadkową.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA