ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej - 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Sytuacja Miasta Tczew na tle porównywalnych JST w 2023 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako średnio sprzyjająca. Jest to pochodna występowania części wskaźników w obszarze niesprzyjającej sytuacji. Najlepsza sytuacja występuje w zakresie rentowności systemu gospodarki odpadami. Wskaźnikami znajdującymi się w niesprzyjającej sytuacji są: koszt systemu gospodarki odpadami, koszt zagospodarowania odpadów, awaryjność sieci kanalizacyjnej oraz ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA