ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE I ZDROWIE

Sytuacja Miasta Tczewa na tle grupy porównawczej -  

SPRAWY SPOŁECZNE I ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2019 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

Miasto Tczew w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle miast o podobnych parametrach Miasto Tczew wyróżnia najlepsza w grupie sytuacja dotycząca porad lekarskich oraz bardzo dobra sytuacja w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Należy natomiast zwrócić uwagę na inwestycje w obiekty pomocy społecznej, które na tle grupy są na bardzo niskim poziomie. 

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE I ZDROWIE